محاسبه کمیسیون املاک
»»  برای محاسبه کمیسیون معاملات فروش فقط فیلد مبلغ فروش را پر نمائید.
»»  برای محاسبه کمیسیون معاملات رهن و اجاره فقط فیلدهای مبلغ رهن و مبلغ اجاره را پر نمائید.
»»  با توجه به تفاوت نحوه محاسبه کمیسیون مشاورین املاک در شهرهای مختلف ، انتخاب شهر ضروری می باشد.
*
انتخاب شهر
مبلغ فروش تومان
مبلغ رهن تومان
مبلغ اجاره تومان
مبنای محاسبه درصد ارزش افزوده می باشد(در صورت لزوم میتوانید مبنای محاسبه را تغییر دهید.)
»